Posted on Để lại phản hồi

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

NHỮNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC ĐỀU GIỐNG NHAU:

* Mẹ được chiều chuộng,
* Cha được tôn trọng,
* Con được tiếp nhận.

Lời mở đầu cuốn “Anna Karenina” của Tolstoy vô cùng chấn động:

“Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng gia đình bất hạnh thì lại …